Oferta

Zapraszamy INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH, INSTYTUCJE, FIRMY

Zakres naszych usług obejmuje:

  • opracowanie oraz koordynację projektów budowlanych dla budynków: mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, komercyjnych, produkcyjnych, przemysłowych, oświaty (przedszkola, szkoły), innych
  • analizy nieruchomości pod względem możliwości ich zagospodarowania przestrzennego
  • koncepcje projektowe (również w formie wizualizacji)
  • inwentaryzacje lokali i budynków
  • adaptacje gotowych projektów
  • dobór kolorystyki oraz detale wykończeniowe
  •  przygotowanie materiałów ofertowych niezbędnych w procesie obrotu nieruchomościami
  • możliwość wykonania makiet architektonicznych wykonywanych przez nas projektów architektoniczny
Studio Architektury IGNARTE