Rewitalizacja budynku poprzemysłowego

Rewitalizacja budynku poprzemysłowego, ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielorodzinny.

 

inwestor: prywatny
stadium: koncepcja, projekt budowlany w trakcie przygotowania
opracowanie: wielobranżowe
realizacja: 2011 - w toku
powierzchnia: 600 m2
architekt: Joanna Keller-Wiącek